تبلیغات
یاقوت كبود - قاب آینه (6 ضلعی )

قاب آینه (6 ضلعی )

چهارشنبه 17 اسفند 1390 12:59 ق.ظ

نویسنده : محبوبه
ارسال شده در: یاقوت نوروزی ،

قاب آینه (6 ضلعی )


 

نویسنده : الهه سلیمی
br/> 
لوازم مورد نیاز
1. قاب چوبی
2. طناب
3. تکه های گلیم
4. چسب مایع با جنس مرغوب
5. چسب داغ
6. مهره برای تزئین
آینه به خودی خود ، ساده و بی پیرایه است ، مضاف بر آن نشان دهند ه ی صداقت . از این رو این شیء از گذشته تا کنون دستمایه ی هنر قرار گرفته شد ه است . در گذ شته دیوارهای آینه کاری شد ه ای وجود داشته که زیبایی و درخشش خود شان را تا به امروز حفظ کرد ه اند و ما می توانیم دستان هنرمند سازند ه را به وسعت یک دیوار و یا سقف نظا ره گر باشیم . این هنر امروزه در وسعت های کم و تقریباً محدود وجود دارد . به طور مثال این قالب آینه که با تزییناتی برای دور آینه انجام شد ه است یکی از کاربرد های این هنر است که می تواند در مکان زند گی ما نیز استفاده شود .
1- برای شروع یک قاب چوبی شش ضلعی ( به اندازه ی دلخواه ) به طول بیست و دو سانتی متر در نظر بگیرید . راس های روبرو را با خط کش یا متر به هم وصل کنید . محل تلاقی خط ها مرکز کار است .این عمل برای تعیین مکان اضلاع آینه است.از هر شش لبه ی قاب پنج یا پنج و نیم سانتی متر به درون علامت بزنید و خط ها یی موازی با لبه ی قاب بکشید که محدود ه ی آینه مشخص شود .

قاب آینه (6 ضلعی )

2- با کمک چسب ، آینه را روی کار نصب کنید . بد ین صورت که اول چسب را پشت آینه و بعد روی قاب بزنید و یکنواختش کنید تا دو سطح کاملا بر هم منطبق شوند .
3- از این مرحله به بعد باید با چسب داغ کار کنید . یک رد یف طناب ضخیم ( درجه ی ضخامت دلخواه ) دور آینه بزنید و اضافه ی طناب را ببرید .

قاب آینه (6 ضلعی )

4- به فاصله ی یک سانتی متر از طناب ضخیم ، قطعات بردید ه شد ه ی گلیم را بچسبانید . در هر ضلع سه قطعه گلیم بسیار مناسب است .
5- حال شروع به چسباند ن طناب نازک می کنیم . وقتی فاصله ی یک سانتی متری را پر کرد ید باید قطعات گلیم را با طناب قاب کنید . طناب را دور هر چهار ضلع گلیم بپیچانید .

قاب آینه (6 ضلعی )

6- بعد از اتمام شد ن هر شش ضلع ، با مداد در هر ضلع نه دایره ی کوچک بکشید . بسته به کوچک و یا بزرگ بود ن دایره ها ، تعداد آن ها متفاوت می شود اما بهترین تعداد و اندازه در این مرحله ، نه دایره در هر ضلع است . روی هر دایره ی مداد ی باید طناب نازک را بچسبانید . هر دایره یک پیچ است . باید د قت کنید دایره ها یکنواخت و یک دست باشند .

قاب آینه (6 ضلعی )

7- مهره هایی را که در نظر گرفته اید ، درون دایره ها بچسبانید . شکل مهره ها دلخواه و رنگشان با توجه به رنگ گلیم و جنسشان می تواند سنگی ، چوبی یا پلاستیکی باشد . برای زیبا تر شد ن کار بهتر است دور قاب را با دو یا سه ردیف طناب پر کنید .

قاب آینه (6 ضلعی )

8- پس از چسباند ن مهره ها ، فاصله ی بین دایره ها تا لبه ی قاب را با طناب پر کنید . ( این مرحله را قبل از چسباند ن مهره ها نیز می توانستیم انجام د هیم ) .

قاب آینه (6 ضلعی )

منبع:ترمه ش 11
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 25 بهمن 1390 04:30 ب.ظ